Nodes Beginner Info voor Blender Versions >= 3

Hopelijk heb dit (of beter)

1. Start Blender en klik boven op Geometry Nodes

2. a) : de Display is nu opgedeeld in 5 onderdelen: boven links een soor 'Spreadshiet', waar je de x,y,z coodinaten van de Cubus kunt zien, b) : rechts ernaast een verkleinde 3d Viewport in User perspective c): (telt dubbel) verder rechts dan de Scene en daaronder de Poperties d:) helemaal links onder is nu de Node-Editor venster wat HET werkterrein is om Nodes op te roepen, en met elkaar verbinden, enz.

Omdat het animeren (mij eerst niet meeviel) ga maar op de Blender werkwijze een Timeline-Editor toevoegen (horizontaal)

Nu de echte START klik in de rand boven, midden van de Node-Edit op New en er verschijnen TWEE echte NODES> bij opa Peter ziet her er zo uit:

Verbindingen tussen nodes zijn er lijnen in verschillende kleuren, maar groen is i.h.a. een goede verbinding.

Soms moet die toch weg, dat gaat op verschillende wijzen het meest makkelijk met een Schaar en die roep je op met een T in de Node-Editor , ik denk dat wat je ziet nu wel snapt, een tweede T en de 3 keuzes verdwijnen weer.

de bovenst activeren voor knutselen met Nodes of zonder de T te gebruiken (weg )

We starten met 3 verschillende

Value, Vector, Transform

Nu zelf (vaak gebruikte) Nodes oproepen, dat doet men door op Add van de Node-Editor te klikken. Van de verschijnenden keuzes moet men DIE Node kiezen die men wil gebruiken ;-).

3 keer Add klikken en via Add van de Node-Editor muis op Search </font> en een naar een zoeken naar Value, Vector, Transform er zijn nu 3 Nodes verschenen.